Od niedzieli 15 marca każdy Polak, który powraca do kraju, musi poddać się obowiązkowej 14-dniowej kwarantannie, a cudzoziemcy nie mogą przekraczać polskich granic. Co z transportem towarów? Czy wszyscy kierowcy są zwolnieni z obowiązkowej kwarantanny i mogą bez problemu wjechać do kraju? Wyjaśniamy.

 

Kierowcy zawodowi zwolnieni z kwarantanny

Jak ogłosiło Ministerstwo Zdrowia, kierowcy prowadzący pojazdy samochodowe w międzynarodowym transporcie drogowym (w tym także w międzynarodowym transporcie kombinowanym) po przekroczeniu polskiej granicy są zwolnieni z odbycia obowiązkowej kwarantanny.

Zwolnienie z obowiązkowej kwarantanny dotyczy również kierowców przewożących ładunki samochodami (lub zespołami pojazdów) o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony. Muszą oni jednak uprawdopodobnić związek przewozu drogowego z prowadzeniem działalności gospodarczej poprzez okazanie Straży Granicznej:

  • wydruku z CEIDG/KRS, jeżeli kierowca jest jednocześnie przedsiębiorcą (w formie papierowej lub elektronicznej),
  • wydruku z CEIDG/KRS oraz dowodu zatrudnienia (np. zaświadczenia, umowy o pracę) wystawionego przez pracodawcę (w formie papierowej lub elektronicznej).

 

Kwarantanna a powrót w celu odbycia odpoczynku

Zwolnienie z odbycia obowiązkowej kwarantanny dotyczy również kierowców, którzy wracają z zagranicy innymi środkami transportu niż pojazd, którym jest wykonywany transport drogowy:

  • w celu odbioru w Rzeczypospolitej Polskiej lub po odebraniu za granicą odpoczynku, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r.,
  • po przerwie w świadczeniu pracy w okolicznościach wskazanych w art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1412), takich jak czas wolny od pracy, urlop wypoczynkowy, zwolnienie.

Muszą oni okazać Straży Granicznej krajowe lub wspólnotowe prawo jazdy z wpisem – kodem 95, który potwierdza uzyskanie świadectwa kwalifikacji zawodowej kierowcy. 

Kierowcy będący obywatelami Polski muszą dodatkowo okazać dowód zatrudnienia wystawiony przez pracodawcę (w formie papierowej lub elektronicznej). Może to być umowa o pracę lub zaświadczenie. W przypadku braku możliwości okazania takiego dowodu, zatrudnienie w początkowym okresie może być poświadczone przez kierowcę w formie pisemnego oświadczenia.

 

Kierowcy zagraniczni a obowiązkowa kwarantanna

Z kwarantanny są zwolnieni również kierowcy zagraniczni, którzy nie są obywatelami krajów Unii Europejskiej, ale są zatrudnieni przez przedsiębiorcę mającego siedzibę w Polsce i legitymują się świadectwem kierowcy. Aby przekroczyć granicę Polski i uniknąć obowiązkowej kwarantanny, Straży Granicznej muszą okazać właśnie świadectwo kierowcy.

W przypadku kierowców zawodowych będących cudzoziemcami, którzy wracają z zagranicy innymi środkami transportu niż pojazd, w którym wykonywany jest transport drogowy, muszą oni wykazać prawo do pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zwolnienie z odbycia kwarantanny dotyczy takich samych sytuacji, jak w przypadku kierowców będących obywatelami Polski. Dodatkowo cudzoziemcy muszą okazać świadectwo kierowcy, które w tym przypadku stanowi wystarczający dowód legalnego zatrudnienia przez przedsiębiorcę mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Kontrole na granicach w Europie

Przypominamy, że na granicach wciąż są przywrócone kontrole. Wygląda na to, że problem gigantycznych zatorów na wjeździe do Polski został już rozwiązany – aktualną sytuację na europejskich granicach kierowcy mogą śledzić tutaj

 

Spadki w branży transportowej

W wielu krajach Europy przyrost zachorowań na koronawirusa jest bardzo wysoki (aktualne dane tutaj). Część obszarów na kontynencie jest odizolowana, przez co kierowcy mogą napotkać trudności. Koronawirus nie pozostaje więc bez wpływu na branżę transportową – obroty w przewozie towarów spadły już o 30%. Aktualną sytuację warto śledzić na mapie, gdzie znajdziemy najważniejsze informacje o obostrzeniach w poszczególnych obszarach: